Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «River plus»

Ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας μέσω διασυνοριακής συνεργασίας

Στις 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, θεματικό συνέδριο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά με σκοπό την παρουσίαση και την προώθηση των στόχων και των δράσεων του διασυνοριακού έργου «Strymonas Cooperation Corridor/ River Plus το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A CBC PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 – 2020.

Ο Δήμαρχος  Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νόττας παρουσίασε τα οφέλη του έργου για το Δήμο καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν  με την συμμετοχή των Δήμων και όχι μόνο στα προγράμματα αυτά ενίσχυσης της τουριστικής ελκυστικότητας, προστασίας και προώθησης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων. Ο Πρόεδρος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε.» κ. Δημήτρης Καριπίδης έκανε λόγο για το ρόλο της ΑΝΕΣΕΡ στο νομό Σερρών καθώς συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα. Ο περιφερειολόγος κ. Γιάννης Αναστασιάδης μίλησε γενικότερα για την αξία των διασυνοριακών έργων και πόσο σημαντικά είναι να απορροφούνται καθώς η περιοχή ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία χαρακτηρίζεται συχνά από δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, αδύναμη επίσημη και άτυπη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, ανεπαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του  και χαμηλές επιδόσεις στη διεθνοποίηση. Ο  κ. Γιάννης Βράμπας, Πρόεδρος  της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων και από τον Ναυταθλητικό Περιβάλλοντικό Σύλλογο Πεθελινού «Κερκινίτης», ο κ. Θεόδωρος Κρέτσης αντιπρόεδρος και ο κ. Βασίλης Τσανταρλιώτης, προπονητής κωπηλασίας  ανέλυσαν τους σκοπούς του συλλόγου που αυτοί είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια του ναυτικού αθλητισμού, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του  για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η ανάπτυξη της οικολογικής γνώσης και εμπειρίας με όλα τα κατάλληλα μέσα ιδίως δε με την καλλιέργεια και διάδοση οικολογικής αντίληψης και συμπεριφοράς προς τα μέλη και σε κάθε άλλον σχετικά με τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή με άμεσο σκοπό την προστασία και τον εμπλουτισμό της χλωρίδας και πανίδας του τόπου. Τα αποτελέσματα με τη συμμετοχή στο έργο θα συμβάλουν στη βελτίωση, μακροπρόθεσμα, του βιοτικού επιπέδου και των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω της καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων και των βελτιωμένων ευκαιριών απασχόλησης στις περιβαλλοντικές και τουριστικές υπηρεσίες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREGV-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020». Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους: Επικεφαλής εταίρος (LB1): Δήμος Simitli PB2: Δήμος Strumyani PB3: Δήμος Ηράκλειας PB4: Δήμος Σιντικής PB5: Δήμος Εμμανουήλ Παππά PB6: Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.A.E. O.T.A.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή. Ευχαριστούμε.